Tài sản

Bảo hiểm Tài sản. Bán Bảo hiểm Ô tô Vũng Tàu – Bảo hiểm thân xe – Bảo hiểm dân sự bắt buộc – Bảo hiểm ô tô 2 chiều – Hotline: 0901.25.69.25

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Đối tượng bảo hiểm Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá,…

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Đối tượng bảo hiểm Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá,…

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Đối tượng bảo hiểm Công việc sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, ngừng trệ…

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Đối tượng bảo hiểm Là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và…

Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

Đối tượng bảo hiểm Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công…

Bảo hiểm lòng trung thành

Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do…

Bảo hiểm trộm cướp

Đối tượng bảo hiểm Ngôi nhà, tài sản bên trong ngôi nhà Phạm vi bảo…

Bảo hiểm tiền

Đối tượng bảo hiểm Tiền đúc, giấy bạc, tiền giấy ngân hàng, séc, séc chuyển…