Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

Bảo hiểm mọi rủi ro trong văn phòng - Bảo hiểm vni - Bảo hiểm hàng không

Đối tượng bảo hiểm

Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm.


 

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo “Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng” của VNI trong thời hạn bảo hiểm.


 

HỖ TRỢ TƯ VẤN

Để hiểu rõ thông tin chi tiết về các điều khoản về Bảo hiểm mọi rủi ro trong văn phòng, Quý Khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về Sản phẩm Bảo hiểm phù hợp nhất

Hotline tư vấn: 0901 25 69 25


 

anntd: