Bảo hiểm Doanh nghiệp

Bảo hiểm dành cho Doanh Nghiệp. Đơn vị bán Bảo hiểm Ô tô Vũng Tàu – Bảo hiểm thân xe – Bảo hiểm dân sự bắt buộc – Bảo hiểm ô tô 2 chiều – Hotline: 0901.25.69.25

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có…

Bảo hiểm thân tàu biển, tàu sông, tàu ven biển và tàu đánh cá

Đối tượng bảo hiểm Tất cả các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên…

Bảo hiểm TNDS Chủ tàu biển (P&I)

Phạm vi bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm P&I phụ thuộc vào Quy tắc bảo…

Bảo hiểm thân tàu biển

Đối tượng bảo hiểm Tất cả thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương…

Bảo hiểm TNDS Chủ tàu sông, tàu ven biển và tàu cá

Đối tượng bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu, người quản lý, người điều…

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Đối tượng bảo hiểm Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá,…

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Đối tượng bảo hiểm Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá,…