Trang chủ / Bảo hiểm Doanh nghiệp / Bảo hiểm trách nhiệm / Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư
bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư - Bảo hiểm hàng không VNI

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là hợp đồng bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cho những người đang đảm nhiệm một nghề nghiệp mà có nguy cơ xảy ra rủi ro cho khách hàng.

Mặc dù đã có những văn bản quy định các ngành nghề cụ thể bắt buộc tham gia, nhưng để hiểu chi tiết thì nhiều người đang còn khá mơ hồ. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn về loại hình bảo hiểm này tại phần tiếp theo.

2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp

Hầu hết các loại hình bảo hiểm hiện nay đều tập trung vào các thiệt hại về người và vật chất thì bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp lại có mức độ bảo vệ chi tiết hơn, toàn diện hơn để bảo vệ các cá nhân, doanh nghiệp khi phát sinh lỗi hoặc do sai sót trong quá trình làm việc.

Khi khách hàng đã tham gia loại hình bảo hiểm này thì các khoản bồi thường cho khách hàng khi phát sinh lỗi, rủi ro thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả hoàn toàn.

Với những quyền lợi được đảm bảo này mà hiện nay ngoài những nghề nghiệp bắt buộc tham gia như bác sĩ, tư vấn lựa, chứng khoán, thẩm định giá thì các cá nhân, doanh nghiệp khác cũng tự nguyện tham gia để phòng tránh rủi ro cho mình.

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền, tnds, trách nhiệm dân sự, bắt buộc, tự nguyện, cơ giới, sức khỏe, học sinh, sinh viên

3. Các đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Hiện nay các đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp được chia thành 2 loại:

 • Đối tượng bắt buộc tham gia: Theo các văn bản quy định hiện hành đang thì hiện tại có 7 loại hình nghề nghiệp bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm này bao gồm: Nghề nghiệp y bác sĩ, các văn phòng công chứng, văn phòng, công ty thẩm định giá, công ty kế toán độc lập, nghề nghiệp luật sư, môi giới bảo hiểm, chứng khoán.
 • Đối tượng tự nguyện: Ngoài ra các ngành nghề khác liên quan đến tư vấn và có nguy có xảy ra rủi ro cho khách hàng được khuyến khích tham gia như: Các công ty, văn phòng tư vấn du học, các công ty bất động sản, các công ty thiết kế, chuyển giao hay các công ty thực hiện các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến khách hàng,…

4. Các điều khoản cơ bản của bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp

Nắm rõ được các điều khoản sẽ giúp cho các doanh nghiệp bảo vệ được quyền lợi của mình trong các hạng mục, cơ sở được bảo vệ và không được bảo vệ.

Các cơ sở xác định trách nhiệm bảo hiểm

Khi xảy ra sự kiện pháp lý, bảo hiểm sẽ dựa trên các cơ sở sau để xác định trách nhiệm:
 • Lỗi phát sinh phải xuất phát từ sự bất cẩn, sai sót chứ không phải cố ý gây ra lỗi. Có thể là những lỗi quên không thực hiện đúng các thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho khách hàng. Và cá nhân doanh nghiệp đó phải có trách nhiệm bồi thường.
 • Lỗi phát sinh khi thực hiện các dịch vụ chuyên môn của mình như khi đăng ký theo bảo hiểm.
 • Phải có trường hợp khiếu nại phát sinh mới được bồi thường.
 • Trường hợp thiệt hại được bồi thường phải là từ một bên thứ 3 không liên quan. Còn nếu thiệt hại là người được bảo hiểm hay nhân viên sẽ không được tính.
 • Phải nằm trong thời gian còn hiệu lực hồi tố. Có nghĩa là khi xảy ra tổn thất nhưng phải nằm sau thời gian bắt đầu hiệu lực. Còn nếu xảy ra trước sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Các trường hợp được miễn trừ trách nhiệm của bảo hiểm trách nhiệm

Trách nhiệm của bên bảo hiểm sẽ được miễn trừ nếu rơi vào các trường hợp sau:
 • Thực hiện các công việc chuyên môn không phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp và gây ra thiệt hại
 • Các công việc thực hiện đúng lĩnh vực nhưng lại vượt quá chuyên môn ví dụ như luật sư tư vấn thuế nhưng lại đi tư vấn về bên thừa kế, nếu phát sinh thiệt hại sẽ không được bảo hiểm.
 • Các loại tiền phạt đối doanh nghiệp sẽ phải tự chi trả, bên bảo hiểm chỉ chi trả đối với những tổn thất mà bên thứ 3 phải chịu.

Dù là bắt buộc hay tự nguyện thì bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp cũng sẽ giúp đảm bảo được quyền lợi cho những lỗi phát sinh không mong muốn xảy ra đối với các doanh nghiệp cá nhân với bên thứ 3.

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền, tnds, trách nhiệm dân sự, bắt buộc, tự nguyện, cơ giới, sức khỏe, học sinh, sinh viên

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư và tư vấn giám sát

1. Bảo hiểm trách nhiềm nghề nghiệp kiếm trúc sư, kỹ sư và tư vấn giám sát là gì?

Bảo hiểm trách nhiềm nghề nghiệp kiếm trúc sư, kỹ sư và tư vấn giám sát là bảo hiểm bồi thường cho những người làm nghề kiến trức sư, kỹ sư, tư vấn giám sát khi trong quá trình thực hiện công việc về dịch vụ xây dựng do bất cẩn, quên, thiếu sót gây ra những thương tật thân thể, thiệt hại về vật chất.

2. Phạm vị bảo hiểm

Bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:

 • Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của Công ty bảo hiểm hàng không VNI
 • Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Bên A đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm
 • Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư và/hoặc Kỹ sư tư vấn và/hoặc Nhà thiết kế và/hoặc Tư vấn kỹ thuật và/hoặc Giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm].

3. Đối tượng bảo hiểm

 • Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác.
bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền, tnds, trách nhiệm dân sự, bắt buộc, tự nguyện, cơ giới, sức khỏe, học sinh, sinh viên

HỖ TRỢ TƯ VẤN

Để hiểu rõ thông tin chi tiết về các điều khoản về Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Kiến trúc sư, Kỹ sư, Quý Khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về Sản phẩm Bảo hiểm phù hợp nhất

Hotline tư vấn: 0901 25 69 25

Gợi ý

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền

Bảo hiểm TNDS Chủ nuôi chó

Xem thêm:Bảo hiểm dành cho xe 7 chỗ bao nhiêu tiềnNhững quy định bảo hiểm ...

Hotline: 0901 25 69 25
Nhắn tin Zalo
Gọi ngay