Trang chủ / Công ty Bảo hiểm / Bảo hiểm PTI Vũng tàu
bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền, tnds, trách nhiệm dân sự, bắt buộc, tự nguyện, cơ giới, sức khỏe, học sinh, sinh viên
Bảo hiểm thiệt hại vật chất Xe - TNDS Xe cơ giới của Công ty Bảo hiểm PTI Vũng Tàu

Bảo hiểm PTI Vũng tàu

Bảo hiểm Ô tô PTI Vũng Tàu

1. Phạm vi bảo hiểm

 • PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây:
 • Đâm, va, lật, đổ.
 • Hoả hoạn, cháy, nổ.
 • Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở.
 • Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe.
 • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
 • Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ

Ngoài ra Bảo hiểm Ô tô PTI Vũng tàu còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

 • Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
 • Chi phí đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất;
 • Giám định tổn thất.
 • Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của PTI (bao gồm các chi phí) không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm

PTI không chịu trách nhiệm bồi thường những trường hợp sau:

a. Đối với những thiệt hại vật chất của xe gây ra do các nguyên nhân:
 • Hao mòn, hư hỏng tự nhiên phát sinh từ việc hoạt động bình thường của chiếc xe gây ra.
 • Hư hỏng do khuyết tật, ẩn tỳ, mất giá trị, giảm dần chất lượng cho dù có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 • Hư hỏng hoặc tổn thất thêm do quá trình sửa chữa và do vật thể trong xe tác động lên mà không phải do xe đâm va, lật đổ.
 • Hư hỏng về điện hoặc bộ phận máy móc, thiết bị (âm thanh, hình ảnh, điều hoà nhiệt độ, thiết bị định vị).
 • Xe bị thiệt hại, sau khi sửa chữa phải đăng kiểm lại theo quy định của Nhà nước mà chưa đi đăng kiểm lại.
 • Tổn thất động cơ xe do đi vào vùng ngập nước hay do nước lọt vào động cơ xe gây hiện tượng thủy kích phá hỏng động cơ xe (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản).
b. Đối với những tổn thất:
 • Mất cắp bộ phận xe (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản).
 • Săm lốp, chụp lốp, mark, đề can xe bị hư hỏng trừ trường hợp thiệt hại xảy ra do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.
 • Bạt phủ, các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất đã lắp ráp (không tính các thiết bị mang tính chất bảo vệ cho xe như hệ thống báo động, cảm biến báo lùi, cản trước, cản sau).

3. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

 • Giá trị bảo hiểm: do PTI và Chủ xe thỏa thuận theo giá trị thực tế trên thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Chủ xe yêu cầu PTI bảo hiểm cho xe của mình và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

4. Bồi thường tổn thất

 • Theo sự lựa chọn của mình, PTI thanh toán chi phí thực tế để khôi phục xe hoặc bộ phận bị tổn thất trở về tình trạng như trước khi xảy ra tổn thất tại đơn vị sửa chữa do PTI chỉ định/chấp nhận hoặc trả tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác định được chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của PTI.
 • Trong quá trình sửa chữa xe được bảo hiểm, trường hợp bộ phận hư hỏng không thể sửa chữa được thì số tiền bồi thường cho việc thay mới bộ phận đó sẽ được khấu trừ một tỷ lệ khấu hao tương ứng với mức độ hao mòn của bộ phận đó vào ngay trước thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản).

a. Bồi thường tổn thất bộ phận:

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm toàn bộ:

 • Nếu xe tham gia bảo hiểm đúng hoặc cao hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì bồi thường đúng bằng giá sửa chữa, khôi phục.
 • Nếu xe tham gia bảo hiểm dưới giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì số tiền bồi thường được tính theo tỷ lệ giữa số tiền tham gia bảo hiểm với giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm theo tổng thành thân vỏ:

 • Nếu xe tham gia bảo hiểm đúng hoặc cao hơn giá trị thực tế của tổng thành thân vỏ tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì bồi thường đúng bằng giá sửa chữa, khôi phục tổng thành thân vỏ.
 • Nếu xe tham gia bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế của tổng thành thân vỏ tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì số tiền bồi thường được tính theo tỷ lệ giữa số tiền tham gia bảo hiểm với giá trị thực tế của tổng thành thân vỏ tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 • PTI bồi thường toàn bộ chi phí sơn lại xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tai nạn gây ra.

b. Bồi thường tổn thất toàn bộ:

 • PTI chỉ chấp thuận bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc tổn thất toàn bộ ước tính khi giá trị sửa chữa, khôi phục xe bị tai nạn vượt quá 75% giá trị thực tế của xe.
 • Nếu xe tham gia bảo hiểm cao hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì bồi thường bằng giá trị thực tế của xe khi xảy ra tai nạn.
 • Nếu xe tham gia bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì bồi thường toàn bộ số tiền ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Khi PTI đã bồi thường tổn thất toàn bộ xe được bảo hiểm cho Chủ xe, PTI có quyền thu hồi hoặc định đoạt chiếc xe đó. Nếu xe tham gia bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế của xe, PTI sẽ thu hồi giá trị còn lại (xác xe) theo tỷ lệ phần trăm giữa số tiền tham gia bảo hiểm với giá trị thực tế của xe tại thời điểm xảy ra tai nạn.

c. Trường hợp xe bị mất cắp, mất cướp toàn bộ xe

 • Chủ xe và/hoặc Lái xe báo ngay cho cơ quan công an, PTI nơi gần nhất và chính quyền địa phương nơi xe bị mất cắp, mất cướp để lập biên bản và có kế hoạch điều tra xử lý vụ việc. Trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi xe bị mất cắp, bị cướp Chủ xe và/hoặc Lái xe phải xác nhận lại việc đó bằng văn bản cho PTI. Sau sáu mươi (60) ngày mà xe bị mất cắp, mất cướp không tìm được:
 • PTI sẽ bồi thường cho Chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu xe tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 • PTI sẽ bồi thường cho Chủ xe giá trị thực tế của xe, nếu xe tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm cao hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 • Nếu tìm lại được xe sau khi bồi thường, PTI có quyền định đoạt xe đó. Trường hợp xe tham gia bảo hiểm dưới giá trị PTI sẽ thu hồi giá trị còn lại (sau khi đã trừ đi các khoản chi phí thu hồi xe) theo tỷ lệ giữa số tiền tham gia bảo hiểm với giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

5. Mức miễn thường

 • PTI áp dụng mức miễn thường không khấu trừ là 500.000 đồng/vụ (trừ trường hợp có thoả thuận khác bằng văn bản).

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn các Bảo hiểm thiệt hại vật chất Xe – TNDS Xe cơ giới của Công ty Bảo hiểm PTI Vũng Tàu vui lòng liên hệ Hotline: 0901.25.69.25 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí các gói bảo hiểm phù hợp nhất

Gợi ý

Bảo hiểm thân vỏ ô tô Bảo Việt

Bảo hiểm vật chất xe ô tô là gói bảo hiểm tự nguyện nhưng lại ...

Hotline: 0901 25 69 25
Nhắn tin Zalo
Gọi ngay