Bảo hiểm TNDS Chủ tàu biển (P&I)

Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển P&I - Bảo hiểm hàng không VNI

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm P&I phụ thuộc vào Quy tắc bảo hiểm (Rules) của từng Hội P&I cho từng năm bảo hiểm tương ứng.


 

Đối tượng bảo hiểm

Tất cả thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế


 

HỖ TRỢ TƯ VẤN

Để hiểu rõ thông tin chi tiết về các điều khoản về Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển (P&I), Quý Khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về Sản phẩm Bảo hiểm phù hợp nhất

Hotline tư vấn: 0901 25 69 25


 

anntd: