Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản - Bảo hiểm VNI - Bảo hiểm hàng không

Đối tượng bảo hiểm

Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc….


Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho các tổn thất, thiệt hại bất ngờ, ngẫu nhiên và không lường trước được đối với các tài sản được bảo hiểm tại địa điểm bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm.


HỖ TRỢ TƯ VẤN

Để hiểu rõ thông tin chi tiết về các điều khoản về Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, Quý Khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về Sản phẩm Bảo hiểm phù hợp nhất

Hotline tư vấn: 0901 25 69 25


anntd: