Kỹ thuật

Bảo hiểm Kỹ thuật. Bán Bảo hiểm Ô tô Vũng Tàu – Bảo hiểm thân xe – Bảo hiểm dân sự bắt buộc – Bảo hiểm ô tô 2 chiều – Hotline: 0901.25.69.25

Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng

Đối tượng bảo hiểm Tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công trình…

Bảo hiểm công trình dân dụng đã hoàn thành

Đối tượng bảo hiểm Tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công trình…

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Đối tượng bảo hiểm Máy móc và trang thiết bị xây dựng/lắp đặt thuộc quyền…

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Đối tượng bảo hiểm Các thiết bị, máy móc tại các doanh nghiệp Phạm vi…

Bảo hiểm nồi hơi

Phạm vi bảo hiểm Bồi thường cho những tổn thất vật chất xảy ra bất…

Bảo hiểm thiết bị điện tử

Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm cho những thiệt hại vật do các rủi ro…