bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền
Bảo hiểm nồi hơi - Bảo hiểm hàng không VNI

Bảo hiểm nồi hơi

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất vật chất xảy ra bất ngờ và không lường trước được gây ra do nổ hay hay sụp đổ trong quá trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  • Tổn hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được ghi hợp đồng bảo hiểm và/hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm kèm theo và các tài sản khác của NĐBH;
  • Trách nhiệm của NĐBH theo luật định đối với tổn hại cho tài sản không thuộc sở hữu của NĐBH;
  • Trách nhiệm của NĐBH theo luật định đối với thương tật (dù chết hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình NĐBH.

Đối tượng bảo hiểm

Các thiết bị nồi hơi, bình áp lực, bình chứa


HỖ TRỢ TƯ VẤN

Để hiểu rõ thông tin chi tiết về các điều khoản về Bảo hiểm nồi hơi, Quý Khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về Sản phẩm Bảo hiểm phù hợp nhất

Hotline tư vấn: 0901 25 69 25


Gợi ý

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền

Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng

Đối tượng bảo hiểm Tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công trình ...

Hotline: 0901 25 69 25
Nhắn tin Zalo
Gọi ngay